Transmisja danych

Usługa transmisji danych realizowana jest poprzez połączenie dowolnej ilości lokalizacji i utworzenie z nich jednolitej struktury sieciowej (sieci wewnętrznej) – dostępnej na wyłączność Klienta – w oparciu o każde dostępne medium.

W zależności od wymagań usługa może być świadczona w topologiach p2p (punkt-punkt) lub p2mp (punkt-wiele punktów) oraz dla zakresów przepływności od 1 Mb/s do 10 Gb/s.
Poszczególne lokalizacje łączone są poprzez VPN i MPLS o określonej przepustowości. Łącza przeznaczone są do przesyłania dowolnych danych pomiędzy wskazanymi lokalizacjami (dostęp do Internetu, głos, wizja, dane cyfrowe, itp.).

Sieć i transmisja funkcjonują w oparciu o światłowody i/lub radiolinie. Limes zapewnia zestawienie i uruchomienie łącz oraz wszelkie niezbędne do transmisji urządzenia.

Połączenia realizowane są w standardzie Ethernet, który oprócz bardzo wysokich przepływności, zapewnia także dużą skalowalność łącza z jednoczesną prostotą zarządzania danymi.

W ramach usługi transmisji danych zapewniamy:

 • łącza dostępowe do lokalizacji Klienta, w optymalnej technologii i o określonej przepustowości,
 • uruchomienie usługi o wybranej topologii,
 • urządzenia końcowe,
 • na życzenie Klienta – zarządzanie urządzeniami,transmisja danych_www
 • gwarancje parametrów usługi.

Usługę polecamy Klientom:

 • posiadającym scentralizowaną architekturę swojej sieci,
 • oczekującym szybkich, niezawodnych i symetrycznych połączeń,
 • wymagającym bezpiecznych rozwiązań, od których można odseparować dostęp osób niepowołanych,
 • oczekującym scentralizowanego zarządzania sieciami i serwerami oraz prawami dostępu.

Dzięki pełnej skalowalności sieci transmisyjnej Limes umożliwiamy integracje – w ramach prywatnej bezpiecznej sieci:

 • usług głosowych,
 • wideo /monitoringu IP,
 • usług sieciowych krytycznych dla systemów klienta.
Zadaj pytanie
Pola oznaczone * są wymagane
Pola oznaczone * są wymagane