Informacje dot. jakości usług LIMES.

Tabela wskaźników na dzień 30.09.2017 r.

 1.

Czas podłączenia Usług, w tym telekomunikacyjnych 3 dni
 2. Bezprzerwowy czas dostępności /świadczenia Usług* 99,92 %
 3. Wskaźnik usuwania usterek do 24 godzin 84,5 %
 4. Liczba usterek w miesiącu przypadająca na 100 usług świadczonych przez  operatora* 1,75 szt.
 5. Stopa nieskutecznych wywołań telefonicznych 3,31 %
 6. Czas zestawienia połączenia telefonicznego 1,61 sek.
 7. Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem* 111 sek.
 8. Wskaźnik poprawności faktur z ostatnich 6 miesięcy w zakresie wysokości Opłaty  Abonamentowej i Opłaty Powiązanej 99,98 %
 9. Średni czas rozpatrywania reklamacji** 5 dni
 10. Dostępność infolinii 9:00-19:00
 11. Liczba punktów obsługi 1 szt.
* średnia z 3miesięcy poprzedzających publikację informacji, ** na dzień publikacji informacji

 

Zadaj pytanie
Pola oznaczone * są wymagane
Pola oznaczone * są wymagane