Projekt RPO 2007-2013

Pragniemy poinformować, że w odpowiedzi na złożony przez nas wniosek dot. przyznania Funduszy Unijnych, otrzymaliśmy wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – Oś 1 Rozwój i innowacje w MSP.

Poniżej szczegóły projektu.

Tytuł projektu:
Wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług bazujących na rozbudowie sieci optotelekomunikacyjnej w Trójmieście i okolicach.”

Podstawowym celem projektu RPO było wprowadzenie na rynek nowych usług LIMES, a co za tym idzie – bezpośredni wpływ na rozwój nowoczesnych technologii w Polsce.

Cel został zrealizowany poprzez kontynuację budowy własnej sieci telekomunikacyjnej, w dużo większym zakresie, na terenie Trójmiasta oraz rozszerzenie zasięgu o kolejne miasta, dzięki czemu uzyskaliśmy możliwość finansową oraz pełną infrastrukturę do uruchomienia nowatorskiej usługi jaką jest Telewizja Cyfrowa HD w oparciu o technologię IPTV.

Założenia projektu:

  • wprowadzenie na szerszy rynek usługi Telewizji Cyfrowej HD w oparciu o technologię IPTV,

  • rozbudowa sieci optotelekomunikacyjnej LIMES na terenie Trójmiasta i okolicznych miejscowości,

  • kompleksowa modernizacja istniejących sieci telekomunikacyjnych LIMES na terenie Trójmiasta i okolic,

  • zwiększenie przepustowości węzłów światłowodowych oraz punktów dostępowych-Abonenckich,

  • powiększenie obszaru działania oraz możliwość zwielokrotnienia dotychczas świadczonych usług.

     

Zadaj pytanie
Pola oznaczone * są wymagane
Pola oznaczone * są wymagane